Hout van hout exclusive

Verschillend hout in één stam

verschillend hout in 1 stam

Bij nogal wat boomsoorten is er een duidelijk onderscheid tussen kernhout en spinthout. Deze laatste zorgt voor de opwaartse sapstroom, terwijl in het kernhout, het hout centraal in de stam, waarin geen transport plaatsvindt. De kleur- en dichtheidsverschillen die tussen deze zones kunnen optreden, worden aangeduid met het begrip verkerning. Het spinthout is ten slotte niet te verwarren met de bast of floëem, die nog verder aan de buitenkant van de stam te vindenis.

Kort uitgelegd: Naargelang de verschillen tussen kern- en spinthout, kunnen boomsoorten worden opgedeeld in drie groepen: 

Bij de kernhoutboomsoorten is er een duidelijk verschil in kleur, dichtheid en vochtigheid tussen kern en spint, waarbij de kern donkerder, droger en denser is. Eik, kastanje, acacia, notelaar, pijnboom en lork zijn voorbeelden van kernhoutsoorten. 

Rijphoutboomsoorten zoals beuk, linde, fijnspar en zilverden, hebben een kern met een hogere dichtheid maar zonder kleurverschil. 

Bij spinthoutboomsoorten tenslotte, zijn er geen merkbare verschillen tussen het binnenste en het buitenste van de stam. Voorbeelden zijn esdoorn, berk, haagbeuk, els en populier.

bron: ecopedi