Hout van hout exclusive

Onderhoud van geoliede vloeren

Geoliede houten vloeren mogen pas na volledige droging van de olie of waslaag worden belopen, op zijn vroegst na 24 uur. Onderhoud geoliede vloeren; Het geïmpregneerde oppervlak mag na 12 uur met water of andere, niet agressieve vloei- stoffen in contact komen. Hoe meer de vloer in de eerste dagen wordt ontzien, des te langer is de levensduur van de vloer. De volledige belasting b.v. door zware meubels mag op zijn vroegst na 36 uur plaatsvinden. Nieuwe geïmpregneerde houten vloeren mogen in de eerste 24 uur niet met synthetische bedekking of folie worden afgedekt.

1. PERIODIEK ONDERHOUD
MET PALLMANN MAGIC OIL CARE

Om uw geïmpregneerde vloer tegen verontreinigingen te bescher- men, moet het eerste onderhoud met Pallmann MAGIC OIL CARE worden uitgevoerd.

Verwerking:

 1. Het onderhoud kan pas na 14 dagen op de nieuw geïmpregneerde vloer worden aangebracht.
 2. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
 3. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger reinigen van vuil, stof en vet.
 4. Periodiek onderhoud: Ca. 500 ml Pallmann MAGIC OIL CARE in
  10 liter water verdunnen. Met een geschikt middel (pluisvrij) 1 keer vochtig (niet nat) in één werkrichting over de vloer aanbrengen en laten opdrogen.
 5. Gereedschappen na gebruik met water reinigen.
 6. Het onderhoud moet naar behoefte gedaan worden.

 

2. ONDERHOUDSREINIGING MET PALLMANN CLEAN


Bij de met MAGIC OIL 2K geïmpregneerde houten vloeren moet de onderhoudsreiniging met Pallmann CLEAN plaatsvinden.

Verwerking:

1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.

2. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger reinigen van vuil, stof en vet.

 1. De eerste onderhoudsreiniging kan pas na 14 dagen op de nieuw geïmpregneerde vloer plaatsvinden.
 2. Periodieke onderhoudsreiniging: 100 – 200 ml Pallmann CLEAN verdunnen met 10 liter water. Met een geschikt middel (pluisvrij)
  1 x vochtig (niet nat) in één werkrichting over de vloer aanbrengen en laten opdrogen.
 3. Gereedschappen na gebruik met water reinigen.
 4. De onderhoudsreiniging moet op de vervuilingsgraad van de parket- vloer worden afgestemd.

3. GRONDIGE REINIGING MET PALLMANN CLEAN

Belangrijk: We raden aan de grondige reiniging door een vakman te laten uitvoeren.

Verwerking:

1. De vloer met een mop, bezem of stofzuiger reinigen van vuil, stof en vet.

2. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.

3. De Pallmann CLEAN vermengen afhankelijk van de vervuilingsgraad. Bij middelmatige vervuiling ca. 1 – 2 liter in 10 liter water oplossen en bij zware vervuiling puur gebruiken.
Het te reiningen oppervlak moet licht worden bevochtigd (bij zware vervuiling borstelen), niet nat.

4.

4. Met een borstel of een éénschijfmachine (groene pad) het vuil van de vloer los maken.

5. Na het reinigen, de vloer met zuiver water (licht vochtig) nawissen.

6. Gereedschappen na gebruik met water reinigen

7. Het aantal reinigingen is afhankelijk van de vervuilingsgraad.

8. De gereinigde parketvloer met MAGIC OIL 2K nabehandelen. (zie punt 4)

GRONDIG ONDERHOUD MET PALLMANN MAGIC OIL 2K


De noodzaak van een grondig onderhoud met MAGIC OIL 2K is afhankelijk van de belasting en hoe vaak op de vloer vochtig onder- houden wordt.

 • EenbehandelingmetPallmannMAGICOIL2Kkanpaswordengedaan na een grondige reiniging met Pallmann CLEAN.
 • Geringebelastingmetslechtsafentoevochtigonderhoud: 1 x per 3 jaar
 • Normaalwoongebruik:1xper2jaar
 • Sterkbelasteomgevingen(bedrijven):1xperjaarVerwerking:
 1. Verpakking voor gebruik op kamertemperatuur laten komen en goed schudden.
 2. MAGIC OIL 2K vermengen met het de verharder en met geschikt gereedschap (Pallmann lakspaan) gelijkmatig op de ondergrond opbrengen.
 3. De MAGIC OIL 2K, na ca. 10 – 30 minuten na het aanbrengen, met een groene pad napolieren en het teveel aan MAGIC OIL 2K verwijderen met een witte pad napolieren.
 4. Gereedschappen na gebruik met universeel kwastenreiniger schoonmaken.