Geen discussie

  • Berichtcategorie:Discussie
Hout van hout exclusive

Geen discussie

Wat men ten alle tijden wil voorkomen is een discussie met de klant.

Want voor wie de discussie wint, verliest de klant.
Dit is een oud gezegde, toch geldt het nog steeds.

Om discussies te voorkomen hebben we een zeer gedetailleerde klanten administratie.
Hierin staan alle offertes, aantekeningen, foto’s, meetgegevens, leverancier gegevens en uiteraard de factuur.

Na een uitvoerig gesprek in ons atelier maken we een offerte op maat voor u. Onze offerte is de start, na acceptatie gaan we op locatie kijken.
Hier worden details besproken en verdere aantekeningen gemaakt, ook de meetgegevens worden opgenomen. Denk hierbij aan het oppervlakte, de omtrek, de vlakheid en het vochtpercentage.

Bij inkomende goederen komen ook de leverancier gegevens bij het dossier.
Denk hierbij aan de exacte aantal meters, de afmeting en het vochtpercentage.

Tijdens het installeren bouwen we een Fidbox onderin de parketvloer. Deze is door de klant middels de gratis Fidbox-App eenvoudig te monitoren.

Wanneer alles goed is gelegd, afgewerkt en opgeleverd volgt de factuur.

Fidbox
Fidbox

Nu stel dat er iets met de parketvloer gebeurt, als voorbeeld nemen we het trekken van naden/kieren.

Wanneer we hierop reageren moet men altijd vriendelijk en begripvol blijven. De klant zal namelijk altijd teleurgesteld zijn.
Wanneer we de klant echter vragen om de meetgegevens van de Fidbox zien we de klant vaak al bijdraaien.

Fidbox app
Fidbox app


De Fidbox meet namelijk 3x per dag (1x per 8 uur) de relatieve luchtvochtigheid en de temperatuur van de parketvloer, maar ook het vochtpercentage van de afwerkvloer.
Deze meetgegevens worden gebufferd tot de volgende synchronisatie.
De klant kan dan ook alles volgen vanaf de dag van het installeren.

De Fidbox voorkomt elke discussie
lees meer over de fidbox