Een goede parketvloer leggen, dat is geen rocket science.

Hout van hout exclusive

Een goede parketvloer leggen, dat is geen rocket science

Toch denken sommige bedrijven en particulieren dat het mooie ambacht geen risico’s kent.
Voor wie het ambacht van parket leggen niet beheerst en deze niet met passie uitvoert, die betaald vroeg of laat de rekening.

Een vloeren bedrijf maakte een kostbare inschattingsfout door de commerciële gewin boven de kwaliteit te stellen.
Met als gevolg dat de slechts één jaar oude houtenvloer nu rechtstreeks in de container verdwijnt.

Niet alleen de eiken lamelvloer voldoet niet aan onze eisen, ook is de opbouw totaal verkeerd.

De aangetroffen situatie?

In de oude woning bevind zich een eiken lamelparket van een zeer bonte sortering die wij ook wel déclassé noemen. De lamel vloer is zwevend gelegd over een traditioneel gelegde parketvloer.
Elke echte ambachtsman kent de technieken uit die jaren.
Inderdaad, op de betonvloer is destijds een laag bitumen aangebracht. Dit deed men vroeger voor optrekkend vocht, maar de bitumen fungeerde tevens als verlijming.
Over de bestaande parketvloer is een plastic tussenvloer aangebracht waarop de eiken lamelparket is aangebracht.

Gevolg?

Door het aanbrengen van een plastic tussenvloer kon de bestaande parketvloer niet meer klimatiseren, dit leidde tot een vocht verhoging in de onderste parketvloer. De opgebouwde spanning zorgde voor onthechting van parketvloer en bitumen.
Een mooie bult in de woonkamer is het gevolg.

1/ Links – hier zien we hoe de spanning de vloer op drukt.
2/ Midden – hier zien we de complete opbouw
3/ Rechts – hier zien we de bitumen en zelfs een aangetaste toplaag van de dekvloer

Hoe had men dit kunnen voorkomen?
Wanneer men een aanvraag krijgt gaat men na opdracht eerst de locatie bekijken. Hier kan men onderzoeken of de gekozen manier van installeren verantwoord mogelijk is.

Tijdens een gedegen onderzoek was men er achter gekomen dat de bestaande parketvloer weinig hechting had aan de ondergrond.
Hierop had men de klant op moeten attenderen en de opdracht moeten aanpassen.
Wanneer met de parketvloer ruw hadden open geschuurd en een dampopen tussenvloer hadden aangebracht van bijvoorbeeld dunne Felt platen was deze klacht niet ontstaan.

Oplossing?

Wij hebben de klant geadviseerd om de parketvloeren, de bitumen en losliggende toplaag te verwijderen.
Op de schone ondergrond wordt in twee lagen een epoxy vochtscherm aangebracht, de tweede laag epoxy wordt ingezand.
Hierdoor is een vocht dichte en ruwe laag ontstaan, deze wordt voorzien van een laag egaline van minimaal 5mm.
Zo hebben we weer een gedegen basis gecreëerd om een mooie parketvloer te installeren.

Wij zijn trots op onze kennis en kunde.
Vol passie creëren wij probleemloos de mooiste.

Benno Broen
HOUT VAN HOUT