Hout van hout exclusive

Conserveren van parketvloeren

HOUT VAN HOUT conserveren van parketvloeren van Kasteel het Nijenhuis in Diepenheim
HOUT VAN HOUT -restaureren en conserveren van parketvloeren – Kasteel het Nijenhuis te Diepenheim

 

Wanneer we praten over het conserveren van parketvloeren, kunnen we dit onderverdelen in passieve en actieve conservering.

Passieve conservering:

Het geheel aan maatregelen en handelingen om een optimale omgeving en de juiste voorwaarden te scheppen. Dit alles voor het beschermen en behouden van parketvloeren en houten afwerkvloeren. Denk hier bijvoorbeeld aan het plaatsen van matten of platen tijdens evenementen en bouwkundige en onderhoudswerkzaamheden. Dit ter voorkoming van verslechtering van de huidige conditie. Andere voorbeelden van passieve conservering zijn het optimaliseren van klimaat- en omgevingscondities. Zoals het plaatsen van zonwering om lichtschade door de blootstelling aan UV-straling te beperken.

De implementatie van veilige procedures voor schoonmaak en onderhoud van parketvloeren en het informeren van beheerders en schoonmakers over de erfgoedwaarde van een parketvloer. Of pest- en risicomanagement door het invoeren van periodieke preventieve inspecties om tekortkomingen vast te stellen die opnieuw en versneld leiden tot aantasting van de parketvloer.

Zie ook par. 3.3.1 (url4013).

Villa Peckedam, conserveren van parketvloeren
Hout van Hout – restaureren en conserveren van parketvloeren – Villa Peckedam


Actieve conservering:

Het ingrijpen in de conditie van het parket of houten afwerkvloer. Een actieve conservering kan bijvoorbeeld bestaan uit:
– consolidatie van loszittende onderdelen.
– het vastzetten van losse parketdelen.
– herstellen van kleine aantastingen en onregelmatigheden.
– beschadigingen in de parketvloer.
– het vullen van gaatjes.
– het verwijderen van lijmresten.
De behandeling van de oppervlakteafwerking, zoals het verwijderen van oude boenwas lagen. Of een andere conserverende behandeling, zoals het aanbrengen van een insecticide tegen houtborende insecten. Ook reguliere schoonmaak en onderhoud van de parketvloer door het geheel of plaatselijk aanbrengen van oppervlaktebeschermingslagen vallen onder de noemer actieve conservering.

Er wordt zo weinig mogelijk materiaal vervangen, veranderd of toegevoegd met gebruikmaking van oorspronkelijke of moderne reparatiematerialen en technieken. Als onderdeel van de behandeling wordt een behandelingsvoorstel en een (korte) documentatie in tekst en beeld opgesteld.