HISTORISCHE PARKETVLOEREN; EERHERSTEL

Onderstaand project: Historische parketvloeren in De Hearstate te Oldenzaal krijgen eerherstel

Hearstate Oldenzaal restauratie eiken kubusvloer Helaas zien we dat historische parketvloeren en houten vloeren worden verwijderd, terwijl ze beter kunnen worden geconserveerd. Deze historische vloeren vormen immers een integraal onderdeel van het interieur en passen perfect bij de woning.

  • Hiernaast zien we een schade veroorzaakt door doorslaand vocht. Normaal ziet men een schade ontstaan maar in dit geval stond er een kast. Voor mij als ambachtsman een geweldige opdracht voor het uitvoeren van eerherstel. Uiteraard voeren we dit uit volgens de restauratielader. Dus worden alleen de aangetaste delen worden vervangen.
Hearstate Oldenzaal restauratie historische parketvloeren Historische parketvloeren en houten vloeren zijn uniek en kunnen door hun unieke verhaal niet worden evenaart door een nieuwe houten vloer. Toch verdwijnen nog veel monumentale houten vloeren in de container, door onoordeelkundig gebruik, onwetendheid of omdat men van mening is dat zij niet meer te herstellen zijn. Met deze informatie wil ik een leidraad geven bij het conserveren en restaureren van historische parketvloeren en houten vloeren.

  • Hiernaast ziet u dat ik vol passie en zeer nauwkeurig de delen herstel.
Hearstate Oldenzaal restauratie historische parketvloeren Zo dienen alle historische vloeren worden behandeld op reversibele wijze. Dat houdt in dat de behandeling in de toekomst ongedaan gemaakt kan worden. Ook is het belangrijk te beseffen dat niet alle behandelmethoden voor moderne houten vloeren geschikt zijn voor monumentale vloeren.

  • Hiernaast is te zien dat alles weer in originele stijl is nagemaakt.
Hearstate Oldenzaal restauratie historische parketvloeren Bij behoud van monumentwaarden gaat het niet alleen om behoud van het exterieur, maar ook om dat van het interieur. Behalve rijkversierde trappen of stucplafonds zijn ook houten vloeren, hoe weinig monumentaal zij soms mogen lijken, onlosmakelijk verbonden met het historische interieur. Zij vertellen iets over de wijze waarop men in het verleden het interieur vormgaf. Het behoud van historische parketvloeren en houten vloeren in combinatie met de rijker vormgegeven onderdelen van het interieur is daarom belangrijk.

 

  • Hiernaast zien we dat de historische parketvloer zeer voorzichtig is geslepen en dat de herstelde delen nauwelijks nog zichtbaar zijn.
Hearstate Oldenzaal restauratie historische parketvloeren Hoewel vloeren samen met de wanden en het plafond onlosmakelijk zijn verbonden met de ruimte, krijgen zij vaak de minste aandacht. Zij worden opengebroken voor technisch of bouwhistorisch onderzoek of voor het leggen van leidingen. Parket wordt te vaak en te ruw geschuurd, waardoor er op den duur slechts fineer overblijft. Ook wordt te snel besloten dat een beschadigde vloer niet meer te herstellen is of dat de oudere reparaties zo slecht zijn uitgevoerd dat een geheel nieuwe vloer een mooier beeld zal opleveren, zeker wanneer ook de wanden en het plafond een opknapbeurt hebben gehad. Parket vloeren als ruimtebegrenzing in een monumentale omgeving zijn minstens zo belangrijk als wanden of een plafond en verdienen dezelfde aandacht en zorg.

Vraag bij Hout van Hout naar een advies op maat

Restauratie historische parketvloeren

Lees ook http://cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/publications/gids-techniek-26-houten-vloeren-2e-druk-2008.pdf

Historische houten vloeren
Historische parketvloeren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *